Menu
Purchase

FFS The Blue Caftan (12A)

FFS The Blue Caftan

Director:

Maryam Touzani, Morocco, 2022, 122m, 12A, subtitles


Halim and Mina run a traditional caftan store in one of Morocco's oldest medinas. In order to keep up with the demand from their customers, they hire Youssef.  Slowly Mina realises how much her husband is moved by the presence of the young man.


This gentle piece of Arabic-language storytelling was Morocco's official entry for Best International Film at the 2023 Academy Awards.


Cyfarwyddwr:

Maryam Touzani, Morocco, 2022, 122munud, 12A, isdeitlau


Mae Halim a Mina yn rhedeg siop gafftan draddodiadol yn un o medinas hynaf Moroco. Er mwyn cadw i fyny â'r galw gan eu cwsmeriaid, maent yn llogi Youssef. Yn araf bach mae Mina yn sylweddoli cymaint y mae ei gŵr yn cael ei symud gan bresenoldeb y dyn ifanc.


Y ffilm yma, yn cynnwys straeon iaith Arabeg, oedd cais swyddogol Moroco ar gyfer Gwobr y Ffilm Ryngwladol Orau yng Ngwobrau Academi 2023.

Book Tickets

Thursday 7 Dec 202319:30 (Subtitled - Isdeitlau)

Friday Night Comedy at TG 0812 (14)

Friday Night Comedy at TG 0812

Friday Night Comedy at TG - Friday 8th December at 7:30pm.


Friday Night Comedy at TG is back with a fantastic line-up for you. MC'ed by the supremely talented Clare Ferguson-Walker who will be introducing Sandro Ford to our stage before we draw back the curtain on our Headliner, Steffan Evans.


We can’t wait to welcome this trio of talent to TG’s stage.

We'll be open at 6:45pm, so please join us for pre-show drinks in our bar area, Martha's - see you there!


Steffan Evans from Eglwyswrw in Pembrokeshire is a comedian with a unique insight into the world. He supported Elis James on his national tour in 2017 and also appeared on S4C's "Gwerthu Allan" and "O'r Diwedd" shows. He has been a prominent contributor to the BBC's hit Sesh digital videos and has entertained audiences all over the UK performing at some of the country's most prestigious comedy clubs.


‘Effortlessly funny with a weather resistant charm’ - Tudur Owen.


Sandro Ford is a Welsh Italian stand-up comedian, writer and actor from the same Welsh steel working town as Richard Burton, Anthony Hopkins and Michael Sheen. He is a regular on the UK comedy circuit and has preformed Stand up in New York and Italy. Also Sandro has taken a show to the Edinburgh Fringe. He has a natural high energy story telling style on stage that is unique.


*  *  *  *  *


Comedi Nos Wener yn TG - Nos Wener Rhagfyr 8fed am 7:30yh.


Mae Comedi Nos Wener TG yn ôl gyda rhestr wych i chi. MC'ed gan y talentog iawn Clare Ferguson-Walker a fydd yn cyflwyno Sandro Ford i'n llwyfan cyn i ni dynnu'r llen yn ôl ar ein Prifathro, Steffan Evans.


Allwn ni ddim aros i groesawu'r triawd yma o dalent i lwyfan TG, Byddwn ar agor am 6:45yh, felly ymunwch â ni am ddiodydd cyn y sioe yn ardal ein bar, Martha's - welwn ni chi yno!


Mae Steffan Evans o Eglwyswrw yn Sir Benfro, yn ddigrifwr gyda mewnwelediad unigryw i'r byd. Bu'n cefnogi Elis James ar ei daith genedlaethol yn 2017 ac ymddangosodd hefyd ar sioeau "Gwerthu Allan" ac "O'r Diwedd" S4C. Mae wedi bod yn gyfrannwr amlwg i fideos digidol poblogaidd Sesh y BBC ac wedi diddanu cynulleidfaoedd ledled y DU gan berfformio yn rhai o glybiau comedi mwyaf mawreddog y wlad. ‘Diymdrech o ddoniol gyda swyn sy’n gwrthsefyll y tywydd’ – Tudur Owen.


Mae Sandro Ford yn ddigrifwr stand-yp Eidalaidd Cymreig, yn awdur ac yn actor o’r un dref waith dur yng Nghymru â Richard Burton, Anthony Hopkins a Michael Sheen. Mae'n chwaraewr rheolaidd ar gylchdaith gomedi'r DU ac wedi perfformio Stand up yn Efrog Newydd a'r Eidal. Hefyd mae Sandro wedi mynd â sioe i Ŵyl Ymylol Caeredin. Mae ganddo arddull adrodd stori egni uchel naturiol ar y llwyfan sy'n unigryw.

Book Tickets

Friday 8 Dec 202319:30 (Live Event (Over 14s only))

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (12A)

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Director:  Francis Lawrence/2023/USA/157mins


An outstanding cast tells the story of Coriolanus Snow, years before he would become the tyrannical President of Panem.


While the Snow family has fallen on hard times, Coriolanus sees a chance for a change in his fortunes. His elation looks dashed when he is assigned to mentor a girl tribute named Lucy Gray Baird from the impoverished District 12.Cyfarwyddwr:  Francis Lawrence/2023/USA/157munud


Mae cast rhagorol yn adrodd hanes Coriolanus Snow, flynyddoedd cyn iddo ddod yn Arlywydd gormesol Panem.


Tra bod yr esgid yn gwasgu ar deulu Snow mae Coriolanus yn gweld siawns am newid yn ei ffawd. Mae ei orfoledd yn pallu pan fydd yn cael ei ddewis i fentora merch o’r enw Lucy Gray Baird o Ardal dlawd 12.

Book Tickets

Saturday 9 Dec 202319:30
Sunday 10 Dec 202319:30

Anatomy of a Fall (15)

Anatomy of a Fall

Director:  Justine Triet/

2023/France,England,Germany/152mins/subtitles


When Samuel is mysteriously found dead in the snow below their secluded chalet, his wife, Sandra, becomes the police’s main suspect, questioning whether he fell or was pushed.


The trial takes us on a gripping psychological journey into the depths of Sandra and Samuel's complicated marriage. With conflicting evidence and inconsistent testimony, shocking truths come to light in this thrilling Palme d’Or winner.Cyfarwyddwr:  JustineTriet/

2023/Ffrainc,Lloegr,Almaen/152munud/isdeitlau


Pan gaiff Samuel ei ganfod yn farw yn yr eira ger eu gaban diarffordd, mae ei wraig, Sandra, yn cael ei drwgdybio gan yr heddlu.


Maent yn ei cwestiynu, a syrthiodd Samuel neu a gafodd ei wthio? Mae’r achos llys yn mynd â ni ar daith seicolegol afaelgar i ddyfnderoedd priodas gymhleth Sandra a Samuel. Gyda thystiolaeth anghyson a datblygiadau annisgwyl daw gwirioneddau ysgytwol i’r amlwg yn yr enillydd Palme d’Or gwefreiddiol hwn.Book Tickets

Monday 11 Dec 202311:00

ROH - The Nutcracker - The Royal Ballet

ROH - The Nutcracker - The Royal Ballet

Join Clara at a delightful Christmas Eve party that becomes a magical adventure once everyone else is tucked up in bed. Marvel at the brilliance of Tchaikovsky’s score, as Clara

and her enchanted Nutcracker fight the Mouse King and visit the Sugar Plum Fairy in the glittering Kingdom of Sweets.


Peter Wright’s much-loved production for The Royal Ballet, with gorgeous period designs by Julia Trevelyan Oman, keeps true to the spirit of this festive ballet classic, combining the thrill of the fairy tale with spectacular dancing.


*  *  *  *  *


Ymunwch â Clara mewn parti hyfryd Noswyl Nadolig sy'n troi'n antur hudol unwaith y bydd pawb arall yn gorffwys yn y gwely. Rhyfeddwch at ddisgleirdeb sgôr Tchaikovsky, fel Clara

a'i Chnau Cnau hudolus yn ymladd yn erbyn Brenin y Llygoden ac yn ymweld â'r Sugar Plum Fairy yn Nheyrnas ddisglair y Melysion.


Mae cynhyrchiad poblogaidd Peter Wright ar gyfer The Royal Ballet, gyda chynlluniau cyfnod hyfryd gan Julia Trevelyan Oman, yn cadw’n driw i ysbryd y clasur bale Nadoligaidd hwn, gan gyfuno gwefr y stori dylwyth teg â dawnsio ysblennydd.

Book Tickets

Tuesday 12 Dec 202319:15

Ein Hanes - Christmas Then and Now

Ein Hanes - Christmas Then and Now

Join us for an evening of festive entertainment with Ein Hanes taking you through a celebration of Christmas traditions.  


Contributions from Fishguard Folk Singers, members of Goodwick Brass Band, Dr David Howell of Castell Henllys Iron Age Village, Mary Robinson and Hedydd Hughes.


Proceeds towards POINT - Providing opportunities for young people in North Pembrokeshire.


*  *  *  *  *


Ymunwch â ni am noson o adloniant Nadoligaidd gydag Ein Hanes yn eich tywys trwy ddathliad o draddodiadau’r Nadolig.


Cyfraniadau gan Gantorion Gwerin Abergwaun, aelodau Band Pres Wdig, Dr David Howell o Bentref Oes Haearn Castell Henllys a Hedydd Hughes.


Elw tuag at POINT - Darparu cyfleoedd i bobl ifanc yng Ngogledd Sir Benfro.

Book Tickets

Wednesday 13 Dec 202318:00

Napoleon (15)

Napoleon

Director:  Ridley Scott/2023/UK,USA/157mins


A huge production from Ridley Scott telling the tale of one of the greatest military leaders in recent history. Joaquin Phoenix plays the iconic French Emperor and Vanessa Kirby his one true love, Josephine.


Full of dramatic battle scenes and shot across the full arc of Napoleon’s life, this is another movie to add to the legend of the director who brought us Gladiator, Alien and Thelma & Louise.Cyfarwyddwr:  Ridley Scott/2023/UK,USA/157munud


Cynhyrchiad enfawr gan Ridley Scott yn adrodd hanes un o'r arweinwyr milwrol mwyaf yn  ein hanes diweddar. Mae Joaquin Phoenix yn chwarae rhan eiconig Ymerawdwr Ffrainc a Vanessa Kirby yw ei gariad, Josephine.


Yn llawn golygfeydd brwydro dramatig ac wedi’i saethu ar draws bywyd Napoleon, dyma ffilm arall i ychwanegu at gasgliad y cyfarwyddwr chwedlonol, a ddaeth â Gladiator, Alien a Thelma & Louise i ni.

Book Tickets

Friday 15 Dec 202319:30
Saturday 16 Dec 202319:30
Sunday 17 Dec 202319:30 (Subtitled - Isdeitlau)
Monday 18 Dec 202319:30
Saturday 6 Jan 202419:30

Wish (U)

Wish

Director:  

Chris Buck, Fawn Veerasunthom/2023/USA/97mins


In the magical kingdom of Rosas, Asha, a sharp-witted idealist, makes a wish so powerful that it is answered by a cosmic force, a little ball of boundless energy called Star.


Together, Asha and Star confront a most formidable foe, the ruler King Magnifico, to save her community and prove that when the will of one courageous human connects with the magic of the stars, wondrous things can happen.Cyfarwyddwr:  

Chris Buck, Fawn Veerasunthom/2023/USA/97munud


Yn nheyrnas hudolus Rosas, mae Asha, delfrydydd craff, yn gwneud dymuniad mor bwerus fel ei fod yn cael ei ateb gan rym cosmig, - pelen fach o egni diderfyn o'r enw Star.


Gyda’i gilydd, mae Asha a Star yn wynebu gelyn aruthrol, y Brenin Magnifico, i achub ei chymuned a phrofi fel y gall ewyllys un bod dynol dewr yn cysylltu â hud y sêr, sicrhau bod pethau rhyfeddol yn digwydd.

Book Tickets

Saturday 16 Dec 202311:00 (Kids Club)

Wonka (U)

Wonka

Director:  Paul Kin/2023/USA,UK/112mins


Based on the extraordinary character at the centre of Roald Dahl’s ‘Charlie and the Chocolate Factory’, this film tells the wondrous story of how the world's greatest inventor, magician and chocolate-maker became the beloved Willy Wonka we know today.


Brilliant Hugh Grant as Oompa-Loompa and great Timothée Chalamet as Young Willy Wonka, this film will no doubt be a delight to enjoy with the whole family.Cyfarwyddwr:  Paul Kin/2023/USA,UK/112munud


Yn seiliedig ar y prif gymeriad rhyfeddol sydd ar galon ‘Charlie and the Chocolate Factory’ gan Roald Dahl, mae’r ffilm hon yn adrodd y stori ryfeddol am sut y crewyd y dyfeisiwr, consuriwr a gwneuthurwr siocledi mwyaf y byd - yr annwyl Willy Wonka.  


Hugh Grant fel Oompa-Loompa a Timothée Chalamet fel y Willy Wonka ifanc  Mae’n siŵr y bydd y ffilm hon yn bleser i’w mwynhau gyda’r teulu cyfan.Book Tickets

Friday 22 Dec 202319:30
Saturday 23 Dec 202317:00
Sunday 24 Dec 202314:00
Wednesday 27 Dec 202314:00
Thursday 28 Dec 202319:30
Friday 29 Dec 202314:00
Saturday 30 Dec 202311:00 (Kids Club)
Tuesday 2 Jan 202419:30
Wednesday 3 Jan 202411:00

The Inseparables (U)

The Inseparables

Director:  Jeremie Degruson/

2023/UK,France,Spain,Belgium/90mins


Based on an original idea by the Oscar-nominated writers of "Toy Story", The Inseparables follows the misadventures of Don, a runaway puppet with a boundless imagination, and DJ Doggy Dog, an abandoned cuddly animal toy in need of a friend, as they cross paths in Central Park and pair up against all odds for an epic adventure of friendship in New York City.Cyfarwyddwr:  Jeremie Degruson/

2023/UK,Ffrainc,Sbaen,Belg/90munud


Yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan awduron "Toy Story" a enwebwyd am Oscar, mae 'The Inseparables' yn dilyn helyntion  pyped o'r enw Don,, a DJ Doggy Dog, tegan meddal sydd angen ffrind. Mae eu llwybrau yn croesi yn Central Park ac maent yn dod yn ffrindiau yn groes i bob disgwyl. Antur epig o gyfeillgarwch yn Ninas Efrog Newydd.Book Tickets

Tuesday 2 Jan 202414:00
Wednesday 3 Jan 202416:00
Thursday 4 Jan 202414:00
Saturday 6 Jan 202411:00 (Kids Club)

The Great Escaper (12A)

The Great Escaper

Director: Oliver Parker/2023/UK,USA/96mins


In this heart-warming true story of a veteran war hero, Bernard (Michael Caine), sneaked out of his seaside care home, where he lived with his wife Irene (Glenda Jackson),  on a secret mission to get aboard a cross-channel ferry to attend the 70th anniversary celebrations of the D-day landings in Normandy. “There is something moving and even awe-inspiring in seeing these two British icons together”. Peter Bradshaw, The Guardian.


Cyfarwyddwr: Oliver Parker/2023/UK,USA/96munud


Yn y stori wir dwymgalon hon am arwr rhyfel hynafol, mae Bernard (Michael Caine), yn sleifio allan o’i gartref gofal glan môr (lle bu’n byw gyda’i wraig Irene (Glenda Jackson),  ar daith ddirgel i groesi'r sianel a mynychu dathliadau 70 mlynedd ers glaniadau D-day yn Normandi. “Mae yna rywbeth teimladwy a hyd yn oed syfrdanol wrth weld y ddau eicon Prydeinig yma gyda’i gilydd”. Peter Bradshaw, The Guardian.

Book Tickets

Thursday 4 Jan 202419:30

How To Have Sex (15)

How To Have Sex

Director:

Molly Manning Walker/UK,Greece/2023/91mins


Three British teenage girls go on a rites-of-passage holiday, drinking, clubbing, and hooking up in what should be the best summer of their lives. As they dance their way across the sun-drenched streets of Malia, they find themselves navigating the complexities of sex, consent and self-discovery.  Winner of Un Certain Regard award, Cannes 2023.Cyfarwyddwr:

Molly Manning Walker/UK,Groeg/2023/91munud


Mae tair merch yn eu harddegau o Brydain yn mynd ar wyliau. Maent yn yfed, yn clybio, ac yn arbrofi â chariad yn yr hyn a ddylai fod yn haf gorau eu bywydau. Wrth iddynt ddawnsio'u ffordd ar draws strydoedd heulog Malia, maent yn canfod eu hunain yn wynebu cymhlethdodau rhyw, cydsynio a hunanddarganfyddiad. Enillydd gwobr Un Certain Regard, Cannes 2023.

Book Tickets

Friday 5 Jan 202419:30
Sunday 7 Jan 202419:30

FADDS Puss In Boots

FADDS Puss In Boots

It's pantomine time at Theatr Gwaun!


Puss In Boots


What would you do with a Wish? Join Puss in Boots, who's down to his last life trying to stay alive long enough to grab the last wish to reinstate his lives! What's in his way? A Wolf, Bounty Hunters and a fairytale character who wants to take over the world!!


So, it must be Panto time, OH YES IT IS come and see how it all pans out ... will Mama Bear keep her fur on, can Old Macdonald keep track of the storyline?


Come along and see this year's fun and colourful frolics with Puss In Boots the Panto!


*  *  *  *  *


Mae'n amser pantomein yn Theatr Gwaun


Puss In Boots


Beth fyddech chi'n ei wneud â Dymuniad? Ymunwch â Puss in Boots, sydd i lawr i'w fywyd olaf yn ceisio aros yn fyw yn ddigon hir i fachu ar y dymuniad olaf i adfer ei fywydau! Beth sydd yn ei ffordd? Blaidd, Helwyr Bounty a chymeriad stori dylwyth teg sydd eisiau meddiannu'r byd!!


Felly, mae'n rhaid ei bod hi'n amser y Panto, OH YDYNT, dewch i weld sut mae'r cyfan yn dod i ben... a wnaiff Mama Arth gadw ei ffwr ymlaen, a all Old Macdonald gadw golwg ar y stori? Dewch draw i weld y frolics hwyliog a lliwgar eleni gyda Puss In Boots y Panto!


Book Tickets

Wednesday 24 Jan 202419:00 (Live Pantomine)
Thursday 25 Jan 202419:00 (Live Pantomine)
Friday 26 Jan 202419:00 (Live Pantomine)
Saturday 27 Jan 202414:00 (Live Pantomine)19:00 (Live Pantomine)

ROH - Rusalka

ROH - Rusalka

Rusalka, a water spirit, lives with her family in the pure waters of the forest lake. When she falls in love with a Prince, she sacrifices her voice and leaves her home in the hope of

finding true love in a new world – a world that does not love her back.


Natalie Abrahami and Ann Yee create a poetic, contemporary new staging of Dvořák’s lyric fairy tale, revealing our uneasy relationship with the natural world and humanity’s attempts to

own and tame it. Semyon Bychkov conducts an all-star cast featuring Asmik Grigorian (Jenůfa) in the title role.


Sung in Czech with English subtitles.


This production was filmed live in 2022


*   *   *   *   *


Mae Rusalka, ysbryd dŵr, yn byw gyda'i theulu yn nyfroedd pur llyn y goedwig. Pan syrthia mewn cariad â Thywysog, mae'n aberthu ei llais ac yn gadael ei chartref yn y gobaith

dod o hyd i wir gariad mewn byd newydd - byd nad yw'n ei charu yn ôl.


Mae Natalie Abrahami ac Ann Yee yn creu llwyfan newydd barddonol, cyfoes o stori dylwyth teg delynegol Dvořák, gan ddatgelu ein perthynas anesmwyth â’r byd naturiol ac ymdrechion dynoliaeth i

berchen arno a'i ddofi. Semyon Bychkov sy'n arwain cast llawn sêr sy'n cynnwys Asmik Grigorian (Jenůfa) yn y brif ran.


Cenir yn Tsieceg gydag isdeitlau Saesneg.


Ffilmiwyd y cynhyrchiad hwn yn fyw yn 2022

Book Tickets

Sunday 28 Jan 202414:00

NTL Dear England

NTL                 Dear England

Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale) plays Gareth Southgate in James Graham’s (Sherwood) gripping examination of nation and game.  The country that gave the world football has since delivered a painful pattern of loss. Why can’t England’s men win at their own game?


With the worst track record for penalties in the world, Gareth Southgate knows he needs to open his mind and face up to the years of hurt, to take team and country back to the

promised land.


Filmed live on stage at the National Theatre, Rupert Goold (Judy) directs this spectacular new play.


*  *  *  *  *


Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale) sy’n chwarae rhan Gareth Southgate yn archwiliad gafaelgar James Graham (Sherwood) o genedl a gêm. Ers hynny mae'r wlad a roddodd bêl-droed i'r byd wedi cyflawni patrwm poenus o golled. Pam na all dynion Lloegr ennill yn eu gêm eu hunain?


Gyda'r hanes gwaethaf o gosbau yn y byd, mae Gareth Southgate yn gwybod bod angen iddo agor ei feddwl ac wynebu'r blynyddoedd o fri, er mwyn mynd â'i dîm a'i wlad yn ôl i'r gêm.

tir addawedig.


Wedi’i ffilmio’n fyw ar lwyfan y National Theatre, Rupert Goold (Judy) sy’n cyfarwyddo’r ddrama newydd ysblennydd hon.

Book Tickets

Tuesday 30 Jan 202419:00

ROH - Manon

ROH - Manon

This adaptation of Abbé Prévost’s novel embodies Kenneth MacMillan at his best, his acute insight into human psychology and his mastery of narrative choreography finding full

expression in the impassioned duets of the central couple, visceral and urgent in their desire.


The heroine’s struggle to escape poverty make Manon one of the most dramatic and devastating of ballets, emphasized by Nicholas Georgiadis’ evocative designs that reflect the juxtaposition between Manon’s impoverished origins and the lavish world she longs to inhabit.


The 2023/24 Season celebrates the centenary of Nicholas Georgiadis.


*  *  *  *  *


Mae’r addasiad hwn o nofel Abbé Prévost yn ymgorffori Kenneth MacMillan ar ei orau, ei fewnwelediad craff i seicoleg ddynol a’i feistrolaeth ar goreograffi naratif yn canfod mynegiant llawn yn deuawdau angerddol y cwpl canolog, yn weledol ac ar frys yn eu dyhead.


Mae brwydr yr arwres i ddianc rhag tlodi yn gwneud Manon yn un o’r ballets mwyaf dramatig a dinistriol, a bwysleisir gan ddyluniadau atgofus Nicholas Georgiadis sy’n adlewyrchu’r cyfosodiad rhwng gwreiddiau tlawd Manon a’r byd moethus y mae’n dyheu amdano.


Mae Tymor 2023/24 yn dathlu canmlwyddiant Nicholas Georgiadis.

Book Tickets

Wednesday 7 Feb 202419:15

NTL - Vanya

NTL - Vanya

Ivan (Uncle Vanya) has spent his life managing the estate and business affairs of his family with little regard for his efforts.


Andrew Scott plays the titular character alongside his second wife Helena, retired professor Alexander and his daughter Sonia, Vanya’s widowed mother Maureen, his romantic rival the country doctor Michael and the nanny Maria, alongside Elizabeth and Liam. Filmed live from its sold-out West End run.


*  *  *  *  *


Mae Ivan (Wncwl Vanya) wedi treulio ei oes yn rheoli ystâd a materion busnes ei deulu heb fawr o ystyriaeth i'w ymdrechion.


Mae Andrew Scott yn chwarae’r cymeriad teitl ochr yn ochr â’i ail wraig Helena, yr athro wedi ymddeol Alexander a’i ferch Sonia, mam weddw Vanya Maureen, ei wrthwynebydd rhamantus y meddyg gwlad Michael a’r nani Maria, ochr yn ochr ag Elizabeth a Liam. Wedi'i ffilmio'n fyw o'i rediad yn y West End sydd wedi gwerthu allan.

Book Tickets

Thursday 22 Feb 202419:00

ROH - Madama Butterfly

ROH - Madama Butterfly

When the young geisha, Cio-Cio-San, marries American Naval Officer Pinkerton, she believes she is entering a real, binding marriage for life. Forsaking her religion and community, she learns all too late that for Pinkerton, their marriage is merely an illusion – with tragic consequences.


With a score that includes Butterfly’s aria, 'Un bel dì, vedremo' (‘One fine day’) and the Humming Chorus, Giacomo Puccini’s opera is entrancing and ultimately heart-breaking. Moshe Leiser and Patrice Caurier’s exquisite production takes inspiration from 19th-century European images of Japan.


Book Tickets

Tuesday 26 Mar 202419:15

ROH - MacMillan Celebrated

ROH - MacMillan Celebrated

Danses Concertantes, commissioned by Ninette de Valois in 1955, was MacMillan’s first major work. An early sign of the incredible artistic output that would follow, the work’s critical success spurred MacMillan to abandon performing in favour of choreography. It is followed by Different Drummer, MacMillan’s complex and haunting balletic interpretation of Woyzeck, Georg Büchner's play about a soldier’s descent into madness. The mixed programme concludes with Requiem, his 1976 work for Stuttgart Ballet, created in memory of its late artistic director, MacMillan’s friend and former Royal Ballet dancer and choreographer John Cranko.


*  *  *  *  *


Danses Concertantes, a gomisiynwyd gan Ninette de Valois ym 1955, oedd gwaith mawr cyntaf MacMillan. Yn arwydd cynnar o’r allbwn artistig anhygoel a fyddai’n dilyn, ysgogodd llwyddiant beirniadol y gwaith MacMillan i roi’r gorau i berfformio o blaid coreograffi. Fe’i dilynir gan Different Drummer, dehongliad bale cymhleth a brawychus MacMillan o Woyzeck, drama Georg Büchner am ddisgyniad milwr i wallgofrwydd. Daw’r rhaglen gymysg i ben gyda Requiem, ei waith ym 1976 i Stuttgart Ballet, a grëwyd er cof am ei ddiweddar gyfarwyddwr artistig, ffrind MacMillan a chyn ddawnsiwr a choreograffydd y Royal Ballet John Cranko.

Book Tickets

Tuesday 9 Apr 202419:15

ROH - Swan Lake

ROH - Swan Lake

Out hunting, Prince Siegfried chances upon a flock of swans. One among them transforms into the beautiful human Odette and he is immediately enamoured. But Odette is bound by a

spell which keeps her captive as a swan during the day. Can Siegfried free her?


Tchaikovsky’s sensational score combines with the evocative imagination of choreographer Liam Scarlett and designer John Macfarlane to heighten the dramatic pathos of Marius Petipa and Lev Ivanov’s quintessential ballet classic. Swan Lake remains to this day one of the best-loved works in the classical ballet canon.


*  *  *  *  *


Wrth hela, mae'r Tywysog Siegfried yn siawnsio ar haid o elyrch. Mae un yn eu plith yn trawsnewid i'r Odette ddynol hardd ac mae'n cael ei swyno ar unwaith. Ond mae Odette yn rhwym wrth a

swyn sy'n ei chadw'n gaeth fel alarch yn ystod y dydd. A all Siegfried ei rhyddhau?


Mae sgôr syfrdanol Tchaikovsky yn cyfuno â dychymyg atgofus y coreograffydd Liam Scarlett a’r dylunydd John Macfarlane i gryfhau pathos dramatig Marius Petipa a chlasur bale hanfodol Lev Ivanov. Mae Swan Lake yn parhau i fod yn un o'r gweithiau mwyaf poblogaidd yn y canon bale clasurol.

Book Tickets

Wednesday 24 Apr 202419:15

ROH - Carmen

ROH - Carmen

Damiano Michieletto's sizzling new production evokes all the passion and heat of Bizet's score, which features Carmen’s sultry Habanera and the rousing Toreador song. Antonello Manacorda conducts an exciting international cast, with Aigul Akhmetshina performing the title role.


*  *  *  *  *


Mae cynhyrchiad newydd syfrdanol Damiano Michieletto yn dwyn i gof holl angerdd a gwres sgôr Bizet, sy’n cynnwys Habanera sultry Carmen a chân gyffrous Toreador. Mae Antonello Manacorda yn arwain cast rhyngwladol cyffrous, gydag Aigul Akhmetshina yn perfformio'r brif ran.

Book Tickets

Wednesday 1 May 202418:45

ROH - The Winter's Tale

ROH - The Winter's Tale

King Leontes of Sicilia is crippled with an all-consuming jealousy when his friend, King Polixenes of Bohemia, stays with him and his wife Hermione. What follows is a tale where a

marriage is destroyed, a child is abandoned and all hope is seemingly lost for two lovers.  


Celebrating its tenth anniversary, The Winter's Tale is an award-winning modern ballet  classic, packed with emotional turmoil heightened by Joby Talbot’s compelling score and Bob Crowley’s atmospheric designs.


*  *  *  *  *


Mae’r Brenin Leontes o Sicilia yn llawn cenfigen sy’n cymryd llawer o amser pan fydd ei ffrind, Brenin Polixenes o Bohemia, yn aros gydag ef a’i wraig Hermione. Yr hyn sy'n dilyn yw chwedl lle a priodas yn cael ei dinistrio, plentyn yn cael ei adael ac mae'n ymddangos bod pob gobaith ar goll i ddau gariad.


Yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd, mae The Winter’s Tale yn glasur bale modern sydd wedi ennill gwobrau, yn llawn cythrwfl emosiynol wedi’i ddwysáu gan sgôr cymhellol Joby Talbot a chynlluniau atmosfferig Bob Crowley.

Book Tickets

Wednesday 22 May 202419:15

ROH - Message in a Bottle

ROH - Message in a Bottle

The peaceful village of Bebko is alive with joyous celebrations. Suddenly, under attack, everything changes forever. Three siblings, Leto, Mati and Tana, must embark on perilous

journeys in order to survive.


Message In A Bottle is a spectacular new dance-theatre show from five-time Olivier Award nominee, Kate Prince, inspired by and set to the iconic hits of 17-time Grammy Award- winning artist Sting, including Every Breath You Take, Roxanne, Walking On The Moon and more. With a mix of exhilarating dance styles, high-energy footwork and breath-taking athleticism, Message In A Bottle tells a unifying and uplifting story of humanity and hope.


Message In A Bottle is the latest masterpiece from the ground-breaking creator behind West End hits Some Like it Hip Hop, Into the Hoods, Everybody’s Talking About Jamie (choreography) and SYLVIA (Old Vic), and features the astonishing talents of dance storytelling powerhouse, ZooNation: The Kate Prince Company.


*  *  *  *  *


Mae pentref heddychlon Bebko yn fyw gyda dathliadau llawen. Yn sydyn, o dan ymosodiad, mae popeth yn newid am byth. Rhaid i dri o frodyr a chwiorydd, Leto, Mati a Tana, gychwyn yn beryglus

teithiau er mwyn goroesi.


Mae Message In A Bottle yn sioe theatr ddawns newydd ysblennydd gan Kate Prince, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Olivier bum gwaith, wedi’i hysbrydoli gan ac wedi’i gosod i ganeuon eiconig yr artist Sting sydd wedi ennill 17 o Wobrau Grammy, gan gynnwys Every Breath You Take, Roxanne, Cerdded Ar y Lleuad a mwy. Gyda chymysgedd o arddulliau dawns gwefreiddiol, troedwaith egni uchel ac athletiaeth syfrdanol, mae Message In A Bottle yn adrodd stori unedig a dyrchafol o ddynoliaeth a gobaith.


Message In A Bottle yw’r campwaith diweddaraf gan y crëwr arloesol y tu ôl i hits West End Some Like it Hip Hop, Into the Hoods, Everybody’s Talking About Jamie (coreograffi) a SYLVIA (Old Vic), ac mae’n cynnwys doniau rhyfeddol adrodd straeon dawns. pwerdy, ZooNation: The Kate Prince Company.

Book Tickets

Thursday 30 May 202419:15

ROH - Andrea Chenier

ROH - Andrea Chenier

At a glittering party in 18th-century Paris, the poet Andrea Chénier delivers an impassioned denunciation of Louis XVI. Five years later, the Revolution has given way to the Terror, transforming the power balance between Chénier, his beloved Maddalena, and Gérard, the man who could destroy him...


Jonas Kaufmann headlines David McVicar’s spectacular staging, under the baton of long-time collaborator Antonio Pappano – who conducts Giordano’s epic historical drama of revolution and forbidden love in his last production as Music Director of The Royal Opera.


*  *  *  *  *


Mewn parti mawreddog ym Mharis yn y 18fed ganrif, mae’r bardd Andrea Chénier yn cyflwyno gwadiad angerddol o Louis XVI. Bum mlynedd yn ddiweddarach, mae'r Chwyldro wedi ildio i'r Terfysgaeth, gan drawsnewid y cydbwysedd pŵer rhwng Chénier, ei annwyl Maddalena, a Gérard, y dyn a allai ei ddinistrio ...


Jonas Kaufmann sy’n arwain llwyfaniad ysblennydd David McVicar, o dan arweiniad y cydweithredwr hir-amser Antonio Pappano – sy’n arwain drama hanesyddol epig Giordano o chwyldro a chariad gwaharddedig yn ei gynhyrchiad olaf fel Cyfarwyddwr Cerdd The Royal Opera.

Book Tickets

Tuesday 11 Jun 202419:15