Menu
Purchase

Yarns from the Mill

Main 4K

Wednesday 22 Nov 2023, 18:00  - ends at 19:30

This is a story of Melin Tregwynt, our family company.  A story of survival and how people adapt to increasing and disruptive change, but also a story of continuity and creating an environment where traditional skills can be preserved, sustained, and hopefully flourish and grow.  We want to take you on a journey to show how wool gets from the sheep’s back to your sofa, and how this journey has been transformed over the years. From local ....to global....and back again.


*  *  *  *  *


Dyma stori Melin Tregwynt, ein cwmni teuluol. Stori am oroesi a sut mae pobl yn addasu i newid blynyddol. Hefyd, mae'n stori am barhad a chreu amgylchedd lle gall sgiliau traddodiadol gael eu cadw, eu cynnal, a gobeithio ffynnu a thyfu. Rydym am fynd â chi ar daith i ddangos sut mae gwlân yn mynd o gefn y ddafad i’ch soffa, a sut mae’r daith hon wedi’i thrawsnewid dros y blynyddoedd. O leol ....i fyd-eang....ac yn ôl eto.

Live Talk

Already Started