Menu
Purchase

Pint-sized Plays Script Slam 2023

Main 4K

Saturday 7 Oct 2023, 19:30  - ends at 21:50

PINT-SIZED PLAYS SCRIPT SLAM 2023


Saturday October 7th at 7.30pm


The ever-popular Pint-sized Plays Script Slam is back again for 2023!  This is a terrific evening of ten 10-minute plays – all winners from an international writing competition, where you get to vote for your favourite script on the night!


Tickets: £10Mae'r Slam Sgriptiau Byrion poblogaidd yn ôl eto ar gyfer 2023! Mae hon yn noson wych o ddeg drama 10 munud o hyd – i gyd yn enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu rhyngwladol, lle cewch bleidleisio dros eich hoff sgript ar y noson! 


Tocynnau: £10


 

Already Started